Pomagamo svetu, ki raste od leta 2004

10kV Currnet transformator