Pomagamo svetu, ki raste od leta 2004

Pole nameščeni potencialni transformator