Pomagamo svetu, ki raste od leta 2004

20-35kV tokovni transformator